תימא יג'

תימא יג'

Issue date: 
תשע"ה
Articles: 

כתובת שבאית חדשה והמסחר אל מעבר לפרת

עמ'
-

ספר המוסר לר"ז אל̇̇צאהרי: טכניקות ספרותיות ותוכן

עמ'
-

כתבתב יד 'רכב אלהים' לרבי יצחק ונה: העתקת רבי פנחס בן גד הכהן מימי גלות מַוְזַע 1680

עמ'
-

תוספות חדשות ל'כתר מלכות' לשלמה אבן גבירול מחיבור ר' יחיא בן אברהם חראזי

עמ'
-

יסודות קוראניים בשיר על 'קִצַת יוסף' מאת עודד בן זכריה

עמ'
-

תעודה חדשה לתולדות משיחי השקר שֻׁכְר כֻׁחַיְל

עמ'
-

פטירת הרה"ג יחיא קאפח ('הישיש') על פי תיאור נכדו שלום ושדי (וש̇צי)

עמ'
-

'אבן ספיר' בערבית־יהודית תימנית: תרגומו של מָרִי יחיא אלקאפח

עמ'
-

האם השלים הגאון הישיש הרב יחיא קאפח זצ"ל את מפעלו?

עמ'
-

אלף שנות 'תפסיר' רס"ג: לקראת מהדורה ביקורתית של 'נוה שלום' לרב עמרם קרַח

עמ'
-

עלייתו ארצה של הרב עמרם קורח זצ"ל

עמ'
-

שירים

עמ'
-

ביקורות ספרים- 'ספר הודו': סחר הודו בימי הביניים ויהודי תימן S.D. Goitein & M.A. Friedman, India Traders of theMiddle Ages: Documents from the Cairo Geniza (‘India Book’)

עמ'
-

ביקורות ספרים- אוצרות כסף מארץ שבא Marjorie Ransom, Silver Treasures from the Land of Sheba’

עמ'
-

ביקורות ספרים- ספר זכרונות של זוג יוצאי תימן: סיפורו של דור ראשון לגאולה יהודית לבית עוזרי ושלמה בדיחי, מקלעות חיינו’

עמ'
-

אנתולוגיה חלוצית על הלבוש והתכשיט במסורת יהודי תימן (אנגלית) כרמלה אבדר (עורכת), מעשה רוקם: הלבוש והתכשיט במסורת יהודי תימן

עמ'
-