אַלסַּמרַהּ, זִיַאדַהּ פִי אלעֻמֻר:

אַלסַּמרַהּ, זִיַאדַהּ פִי אלעֻמֻר:

תרגום: 
הַנִֹּשְפִּיָּה – תוספת בחיים.
תגיות אוצר הפתגמים: 
פירוש: 

הכוונה לבילוי שעות הערב המוקדמות בשיחת רעים, סיפורים בדיחות, שירה ומחולות.