מַא שֲקַאהֻם/ כַּסְר וֻעַאהֻם

מַא שֲקַאהֻם/ כַּסְר וֻעַאהֻם

תרגום: 
מה שכרם? שבירת כליהם
תגיות אוצר הפתגמים: 
פירוש: 

אימרה הרומזת על אורח כפוי טובה, המשבר כלים של בעל הבית לאחר שסיים להשביע רערבונו,

בטענה שלא כיבדוהו כיאות להכנסת אורחים מכובדת הנהוגה בתימן