אַלֲדִ'י מַא יְוַאעִדּ נִהַאר, מַא אַחַדּ יְגִּיהּ אַללַּיל

אַלֲדִ'י מַא יְוַאעִדּ נִהַאר, מַא אַחַדּ יְגִּיהּ אַללַּיל

תרגום: 
מי שאינו מועיד ביום, אף אחד לא יבוא אליו בלילה
תגיות אוצר הפתגמים: