לקסיקון ליהדות תימן

עכשיו במאגר 758 ערכים

נתחי בשר בקר רך או כבד מתובלים בחואיג' צלויים על האש. מוגשים בדרך כלל כחטיפים בעיקר באירועי שמחה. שויה ברוטב: צלי מנתחי בשר בקר וחלקי פנים (ריאות, כבד, טחול, לב, כליות) מתובלים בחואיג' ובעשבי תיבול. מוגשים כמאכל מכובד בעיקר באירועי שמחה. קודי:...

שיניו משמשות תבלין לבישול. נחשב בעל סגולות רפואיות שונות, ובעיקר לחיזוק האון המיני.

מחכמי הישיבה הכללית. חי בצנעא במאה ה-19. חתום עם חכמי הישיבה ועם הדיינים ר' יוסף מנזלי, ר' יחיא קאפח, ר' שלום שמן ור' יחיא צארום.

עניין נכבד בחיי יהודי תימן בשל צריכת הבשר הגדולה. לימוד תורת השחיטה וקבלת ההרשאה היו משאת נפשם של ההורים שראו בה תחנה חשובה לבן בדרך לרבנות. קבלת הרשאה הותנתה בבחינה עיונית ומעשית. במקומות שונים נעשה הדבר בטקס חגיגי. ידיעת הלכות שחיטה כללה גם...

שכונה עירונית של יוצאי תימן בתחום ראשון לציון. מקור השם בפסוק "בשוב ה' את שיבת ציון היינו כחולמים" (תהלים קכו, א). נוסדה בתרפ"ד (1924) על אדמה פרטית שקנו עולים מחידאן שהופנו לראשון לציון בתר"ע (1910). תחילה אכסנה המושבה את 30 המשפחות הראשונות...

עיירה שהשתייכה בעבר לאזור החסות של עדן. רוב תושביה היו מוסלמים, אך נמצאה בה שכונה של יהודים בעלי אזרחות בריטית. חשיבות עיירה זו בתולדות עליית היהודים לא"י בכך ששימשה במשך כמה שנים לפני הקמת מדינת ישראל כמקלט-מעבר לפליטים שבאו מתימן בדרכם לא"י....

חוקר המוסיקה המזרחית, הערבית והיהודית. נולד בארגנטינה ב-1928 ועלה ארצה ב-1940. פרופסור באוניברסיטה העברית. תרם רבות לביסוס הדיסציפלינה האתנומוסיקולוגית בארץ ולחקר המורשת המוסיקלית של קהילות ישראל השונות. הראשון שערך אינטראקציה בין המוסיקה היהודית...

סוגה בשירי הדיואן, מקבילה לשירי אזור (מוושח) ולשיר המעין-אזורי (זג'ל) בשירת ימי הביניים. אופייה המוסיקלי קצוב ונמרץ. במהלך האירוע הפיוטי-המוסקלי-המחולי השירה היא החלק האמצעי והמרכזי, החלק היחיד שבו מקישים ורוקדים. כמבוא לה משמש הנשיד ולאחריה -...

ראה: ליטורגיה.

בטאון המחלקה ליוצאי תימן במפא"י. הופיע אחת לכמה שבועות בשנים הראשונות שלאחר הקמת המדינה. עורכיו: ש' אביזמר, מ' טביב וי' ישעיהו. עסק בנושאים האקטואליים שהעסיקו את עולי תימן בתחומי עלייה וקליטה, התיישבות, תרבות וחברה ושימש במה לעולים להביע רחשי לבם...

נולד בג'חאף (בסמוך לצ'אלע) 1911 ונפטר בפתח תקוה ב-1999. עלה ארצה ב-1925. ב-1927 היה עם קבוצת מתיישבים יוצאי צ'אלע ממקימי מגדל עדר. לאחר פינוי היישוב בעקבות פרעות תרפ"ט עבר למחנה יהודה שליד פתח תקווה והיה ממייסדי כרם התימנים של פתח תקוה ואף שימש...

הטלית, ששימשה לבוש יומיומי ליהודי תימן, בדרך כלל גברים מצנעא וסביבתה, ארוגה צמר בצבע שחור או חום. כבגד בעל ארבע כנפות חוברו עליה בארבע פינותיה ציציות. אך היא שימשה לא רק לתפילה אלא גם כשמיכה במסעות או לצרור בה מטענים על הכתף, בדומה לשמלה שבמקרא....

השם הכולל לשמנים השונים הוא צליט: צליט ג'לג'לאן (שומשומין), המקובל ביותר בשימוש היום יומי; צליט תרתר (חרדל), שימש בעיקר לצורכי תאורה.

נולד בצנעא ונפטר בהרצליה ב-1961. מן הפעילים הבולטים בעליית על כנפי נשרים. אביו הוא ר' שלום שמן, מראשי הישיבות בצנעא. בקונטרס 'חיי התימנים', שכתבו לפי הזמנה, תיאר את חיי היהודים בתימן, ובייחוד חיי הילדים, הרעב והעוני בקהילה היהודית וביקר קשות את...

מגדולי ההלכה במאה ה-19. צנעא, ת"ר-תרס"ה (1840-1905). אבי ר' יוסף שמן. סגן ראש ישיבת בית צאלח. אב"ד צנעא ר' שלמה צאלח הרבה להיוועץ בו בדבר הלכה. חיבורו 'פך השמן', הערות וביאורים לשו"ע, אבד. דפים בודדים שנותרו נדפסו על ידי ש' צאלח בשם 'שארית פך...

משורר 1956-1886. עלה ארצה ב-1909 והתיישב ברחובות. באידיליות שלו ('מצבה', 'רסיסי לילה', 'היורה', 'לקט', 'על הגג' ו'יובל העגלונים'), שבהן תיאר את חיי החלוצים במושבות, מופיעות דמויות רבות של אנשי עבודה מבני תימן, ובמחזה 'לילה בכרם' מייצגת דמות בן...

מפעל רקמה שהוקם על ידי שתי חברות של הסתדרות נשים עבריות בשכונת שמעון הצדיק בירושלים במטרה להעסיק נשים תימניות ברקמה, בדומה לצורפים התימנים שהועסקו בבצלאל. הצלחת המפעל עלתה על המשוער ולקראת 1929 התפרנסו ממנו למעלה ממאה נשים וגברים, רובם תושבי כפר...

מושב בגבול השרון והר שומרון המשתייך לתנועת המושבים. קרוי על שם שבט אפרים שבימי קדם נכלל בנחלתו. נוסד על ידי עולי תימן בתשי"ג. כיום יותר מ-500 תושבים ב-81 משקים, 25 בנים ממשיכים וקיימת תכנית הרחבה לבניית 93 יחידות דיור, חלקן לבנים שניים וחלקן...

נולד בצנעא שבתימן ב-1929. עלה ארצה ב-1935. למד בבית המדרש למורים בירושלים ובאוניברסיטה העברית (חינוך, לשון ומקרא). מפקח במשרד החינוך והתרבות. ממייסדי חידוני התנ"ך ומחבר השאלות. חבר ועדות מרכזיות: ביצוע חוק לימוד חובה במחוז הדרום, המועצה העליונה...

שכונה בדרום פתח תקווה שרוב תושביה יוצאי תימן. הקמתה החלה בשנים שלאחר מלחמת העולם השנייה, כשכונה בת של מחנה יהודה, ונועדה למי שלא נמצא לו מקום בשכונה זו ובעיר בכללה. לאחר מכן התפשטה לכל עבר, במיוחד לאחר קום המדינה, כאשר אלפים מבני עליית על כנפי...

שכונה עירונית בתחום רחובות. נוסדה בתרע"ג (1913) על 80 דונם שרכשה הקרן הקיימת בעבור עולי תימן שסבלו ממצוקת הדיור. התושבים עבדו תחילה במושבה רחובות בכל מלאכות הכפיים, הגברים לרוב בפרדסים, הנשים והבנות כעוזרות בית. חלק מן התימנים הועסקו בקיץ בשמירה...

1885-1959. מראשי תנועת העבודה הציונית וממייסדי הסתדרות העובדים הכללית. היה מעורב רבות בהתיישבות התימנים בשנות השלושים. ליווה את המתיישבים התימנים במושבות והיה מראשוני המגינים על זכויותיהם, בפרסמו דברים בוטים על יחס הזלזול ואי-השוויון כלפיהם. הציע...

אמן יהודי. לטביה 1866-ירושלים 1932. עלה ארצה ב-1906. מייסד בית הספר לאמנות בצלאל בירושלים. ארגן קבוצות סתתים יהודים במגמה לפתח בנייה יהודית אמנותית. ב-1911 הקים בבן שמן מושבה של צורפים תימנים.

רב ומשורר. נולד ברוצאבה (בסמוך לד'מאר). בתימן עסק בחייטות ובתפירת דליים ובכתיבת סת"ם. עלה ארצה ב-1925 והתיישב במחנה יהודה שליד פתח תקווה. לימד ב'ישיבת תורה' שייסד הרב סלומון בעין גנים. כתב למעלה מ-200 שירים בסגנון שירת תימן שרוכזו בדיואן 'שמחת...

יישוב באזור ארחב בתימן, שכמעט כל תושביו היו יהודים, כ-50 משפחות: צברי, נג'אר, ערוסי ועומיסי. בית כנסת אחד (בלדי). האזור מישורי וגידלו בו דגנים, קטניות, חבושים, אפרסקים וגפנים. מבקרים רבים באו להתרפא במעיין החם אלכ'ריד. היהודים עסקו בחייטות,...

חוקר האתנומוסיקולוגיה ופרופסור באוניברסיטת בר-אילן. נולד בישראל ב-1939. במשך שנים רבות עסק בחקר המסורת המוסיקלית ויחסה אל תרבות יהודי תימן על כל חטיבותיה בהבטים שונים. ספרו המשותף עם יחיאל עדאקי - 'מאוצר נעימות יהודי תימן' (ירושלים תשמ"א) -...

נולד בצנעא ב-1925. עלה ארצה ב-1934. למד בתלמוד תורה לתימנים ובישיבת הרב עמיאל בתל אביב. עבד בפרדסי "מולדת" ובתעשייה והיה פעיל בוועד העובדים. מדריך בנוער העובד ומראשוני "הפועל" בחולון. מ-1940 שירת במשמר הנוטרים כחבר ה"הגנה", במחלקה הערבית של הפלמ"...

חוט כסף או זהב שבסיסו משי. בצנעא שימש לרקמת שמלת ה"לולוי" (בתי הרגליים: בסטה, מכ'ותם, מכוכב או כביר), לקישוט הקרקוש ולעיטור בגדי האצולה המוסלמית בצנעא ובמיוחד שולי מעיל הג'וכ'ה של האמאם ברקמה ובכפתורים. טכניקת הרקמה היא "ליה" - הנחת חוט הכסף היקר...

איזור גאוגרפי בין אב לתעז בדרום מערב תימן. רובו רמה מישורית ובמזרחו הדרך הראשית צנעא-ד'מאר-ירים. יהודי ש' ניכרים בפשטות חייהם, בדיבורם המתנגן ובמבטאם המיוחד - הגייה נחצית של האות קוף והגיית החולם כצירי ששרשיה קדומים עד תקופת המקרא. מרבים לעסוק...

שרעב 1903-ת"א 1980. עם עלייתו לארץ התיישב בתל אביב, ובשנים שלאחר קום המדינה שימש כרב ליוצאי תימן במחוז תל אביב. היה פעיל ציבור והשתתף בקליטת העולים בעליית על כנפי נשרים. חיבר ספרים בהלכה ובקבלה, רובם פירושים הלכתיים ופירושים לספרי הלכה: שו"ע,...

ראש המקובלים בירושלים. שרעב 1908 -ירושלים 1983. התייתם מאביו בילדותו ואומץ לבן ולתלמיד ע"י ר' חיים סנואני. המשיך לימודיו לפני ר' משומר שמואל נסים בעדן. עלה ארצה ב-1931 והתיישב בירושלים. למד בישיבת המקובלים המפורסמת 'בית אל' ונתמנה לראש ישיבת...

מגדולי המקובלים. נולד בתימן ב-1720 ונפטר בירושלים בשנת 1782. בנערותו ברח ממקום מולדתו והגיע לאחר טלטולי דרך רבים לירושלים. שם שימש כשמש בישיבת המקובלים "בית אל" בראשות ר' גדליה חיון. לימים נתגלה כאיש מופת בהתנהגותו הצנועה ובגדולתו בתורת הקבלה...

מושב במישור החוף התיכון המשתייך לתנועת המושבים. מקור השם בפסוק "שתולים בבית ה' בחצרות אלהינו יפריחו" (תהלים צב, יד). נוסד על ידי עולי תימן בתש"י ונקרא תחילה ביתניה החדשה. כיום קרוב ל-1,600 תושבים (המושב המאוכלס ביותר במדינת ישראל) ב-96 משקים....

שימש ברפואה התימנית למריחה, לייבוש ולחיטוי פצעים ודלקת עיניים, להורדת חום ולסילוק בהלה ועין הרע. אדם הבא מבית הקברות ורואה ילד מורחים את פני הילד לסילוק ה"פיה" (צל המתים) ממנו.

כינוי מימי הביניים להעתקות חמישה חומשי תורה. הת' הקדום כלל גם תרגום אונקלוס ותפסיר רס"ג, פסוק אחר פסוק, והפטרות. בהעתקות מן המאה ה-18 נכללו גם פירוש רש"י ופירושים וליקוטים שונים, הכול כרוחב דעתו ורצונו של המעתיק או של המזמין את ההעתקה. בתימן הרבו...

מושב בנגב הצפוני, כ-6 ק"מ צפונית-מזרחית לאופקים. משתייך לתנועת המושבים. שם סמלי, שמקורו בפסוק "אשים בערבה ברוש תדהר ותאשור יחדיו" (ישעיהו מא, יט). נוסד ב-1953 בידי עולים מתימן, במסגרת תנועת ההתיישבות "מן העיר לכפר".

נולד בישראל ב-1953. מן הזמרים הבולטים יוצאי תימן. בראשית דרכו באמצע שנות השבעים נתגלה לראשונה בעצמת קולו בשירו "אין לי אהבה" זכה שלוש פעמים במקום הראשון בפסטיבל הזמר המזרחי ופעם אחת בפסטיבל הזמר החסידי, לרוב בשירים שהלחין א' מדינה. עשה חיל גם...

שיח גדול. עליו הכתושים טבולים בשמן מחומם הונחו על הבטן, על הפנים או על הגב להורדת חום ולייבוש פצעים חיצוניים.

ראה: קליות.

יישוב כפרי במישור החוף התיכון כשני ק"מ דרומית-מזרחית לצומת בית דגן. נוסד ב-1949 על ידי עולי תימן והונגריה. ב-1966 נגזלה עצמאות המקום ובניגוד לרצון התושבים צורף לכפר חב"ד הסמוך בשל לחץ תנועת חב"ד על ראשי המדינה. במרוצת הזמן נתחלפו חלק מתושביו...

ראה: שירה.

העדות הראשונה להשקפת חכמי תימן בעניין זה מצויה בס' 'בוסתאן אלעקול' לר' נתנאל בירב פיומי, המזהה את תחיית המתים עם ימות המשיח והעולם הבא, כהשקפת רס"ג. בסוף המאה הי"ב פרץ פולמוס על עמדת הרמב"ם, לפי שהיו מי שהבינוה על דרך האלגוריה. בעקבות כך נשלחה ב-...

סידור התפילה התימני. יסודו בסידור רס"ג. השרידים הקדומים ביותר שנשמרו הם מכ"י משנת 1329. הת' בנוי על פי מחזור השנה ומחזור החיים וכולל לא רק נוסח התפילה לכל השנה אלא גם את הדינים והמנהגים בעניינים שונים: תפילין, ציצית, מזוזה, חלה, נר שבת, כתובות,...

התכשיטנות נחשבה בתימן משלח יד מכובד ביותר במשלחי היד של היהודים. התכשיטים היו עשויים כסף (בצנעא גם כסף מוזהב) והשתלבו בהם כמה צורות קבועות בנושאים אופייניים לסגנון התימני. הטכניקה השלטת היתה רקמת חוטי זהב וכסף. לעתים השתלבו בתכשיטים פנינים, צדפים...

שני כפרים נפרדים של ערבים ויהודים סמוך לד'מאר. הכפר היהודי גבוה מן הערבי. יחסי השכנות מעולים. בתי היהודים גבוהים ובנויים אבן. במקום התגוררו 50 משפחות יהודיות. מקור המים: מעיינות במקום שנקרא "שלאלה", מעל לכפר. באיזור גדל עץ ה"טלח" החזק ששימש...

מתכונת הלימוד בבתי המדרש היתה כסדר שקבעו חכמי התלמוד: תחילה שינון החומר, דהיינו גירסא בעלמא, כמאמר הגמרא בשבת דף סג,א: "דליגמר איניש והדר ליסבר"; אחר כך חוזר הרב על הקטע הנלמד תוך כדי הסבר משלו בתוספת עיון בלשונות המפרשים; כשמוצה הנושא, חזרו כל...

מושב בשרון, כ-6 ק"מ ממזרח לצומת השרון. נוסד ב-1952 על ידי עולי תימן ושייך לתנועת המושבים. בתחומי המושב חורבת יישוב רומי ביזנטי. כיום בתנובות 76 משקים וקרוב ל-600 נפש. במחצית המשקים לערך יש בנים ממשיכים ועל 13 מגרשים נבנו בתים עבור בנים שניים....

ישוב בתימן ממזרח לצנעא ובו קהילה יהודית מן העתיקות בתימן. בנימין מטודילה מזכירה בסיפור מסעותיו. קיבלה מעמד של ריש גלותא. יהודים מכפרי הסביבה היו באים לדין בה. היו בה שני בתי כנסת (חמאמי ותנעמי). בין חכמי הקהילה בדור האחרון: אברהם שחב, שלום דוכ'אן...

ראה: קליות.

מושב בשפלה בצד כביש הגבורה כארבעה ק"מ צפונית-מערבית לצומת שמשון. משתייך לפועל המזרחי. נוסד ב-1950 על ידי עולי תימן בכפר הנטוש בית סוסין. משעזבוהו באו במקומם עולי קוצ'ין. ענפי המשק בראשיתו: גידולי שדה, כרמים, לול וירקות.

Pages