תרגום

תרגום

מאז תקופת חז"ל נשתמר רק בתימן המנהג לתרגם לארמית בשבתות ובחגים את הקריאה בתורה (אונקלוס) ובהפטרה (יונתן). קריאת התרגום ניתנה לילדים מגיל חמש שנים ומעלה, על פי תור, משבת לשבת, ובחגים בדרך כלל על פי מכירה. אם לא היו ילדים קראוהו מבוגרים. מנהג זה נשמר גם ברוב בתי הכנסת של יוצאי תימן בישראל.