תנובות

תנובות

מושב בשרון, כ-6 ק"מ ממזרח לצומת השרון. נוסד ב-1952 על ידי עולי תימן ושייך לתנועת המושבים. בתחומי המושב חורבת יישוב רומי ביזנטי. כיום בתנובות 76 משקים וקרוב ל-600 נפש. במחצית המשקים לערך יש בנים ממשיכים ועל 13 מגרשים נבנו בתים עבור בנים שניים. במושב בוצע פיתוח שכלל סלילה מחודשת של הכביש, הכנה להתחברות לביוב מרכזי, בניית מדרכות והתקנת תאורת רחוב. מענפי המשק העיקריים נותרו עשר רפתות לחלב ופרדס משותף בשטח של כ-500 דונם, אך רוב התושבים מתקיימים מעבודות חוץ. במקום יש גנון, גן ילדים ובית ספר יסודי איזורי ושני בתי כנסת.