שרביט, אורי

שרביט, אורי

חוקר האתנומוסיקולוגיה ופרופסור באוניברסיטת בר-אילן. נולד בישראל ב-1939. במשך שנים רבות עסק בחקר המסורת המוסיקלית ויחסה אל תרבות יהודי תימן על כל חטיבותיה בהבטים שונים. ספרו המשותף עם יחיאל עדאקי - 'מאוצר נעימות יהודי תימן' (ירושלים תשמ"א) - ומאמרים אחרים שלו מסייעים רבות בהבנה אינטגרטיבית של המסורת התרבותית. עסק גם בחקר המורשת המוסיקלית של עדות ישראל: יהודי אשכנז, בפרט בחסידות, ויהודי מרוקו. פיתח שיטות מחקר הקשורות בעבודת שדה ויזם שיתוף פעולה בין-אוניברסיטאי בתחום זה.