שפרינצק, יוסף

שפרינצק, יוסף

1885-1959. מראשי תנועת העבודה הציונית וממייסדי הסתדרות העובדים הכללית. היה מעורב רבות בהתיישבות התימנים בשנות השלושים. ליווה את המתיישבים התימנים במושבות והיה מראשוני המגינים על זכויותיהם, בפרסמו דברים בוטים על יחס הזלזול ואי-השוויון כלפיהם. הציע דרכים לשיפור מצבם: הקמת 'מקלטי יום' לילדי התימנים, שיעורי ערב והרצאות.