שלוחות

שלוחות

בטאון המחלקה ליוצאי תימן במפא"י. הופיע אחת לכמה שבועות בשנים הראשונות שלאחר הקמת המדינה. עורכיו: ש' אביזמר, מ' טביב וי' ישעיהו. עסק בנושאים האקטואליים שהעסיקו את עולי תימן בתחומי עלייה וקליטה, התיישבות, תרבות וחברה ושימש במה לעולים להביע רחשי לבם ובעיותיהם המיוחדות.