שיך' עות'מאן

שיך' עות'מאן

עיירה שהשתייכה בעבר לאזור החסות של עדן. רוב תושביה היו מוסלמים, אך נמצאה בה שכונה של יהודים בעלי אזרחות בריטית. חשיבות עיירה זו בתולדות עליית היהודים לא"י בכך ששימשה במשך כמה שנים לפני הקמת מדינת ישראל כמקלט-מעבר לפליטים שבאו מתימן בדרכם לא"י. התושבים היהודים הקבועים במקום היו מקרב יהודי עדן, והם הגישו סיוע לאחיהם שהיו בדרך לעלייה. חלק מן הפליטים התרכזו ב"בית ההקדש" וחלקם התגוררו בסוכות שהוקמו בסמוך לבית הכנסת. בפרעות שפרצו בעדן ב-1947 דרשו השלטונות הבריטיים מן היהודים במקום לעזוב ולעבור למחנה גאולה.