רסולים

רסולים

שושלת סונית ששלטה בתימן בשנים 1224-1454 ובירתה זביד במערב תימן. בתקופתה היו יחסים הדוקים עם מצרים הממלוכית והיא הושפעה ממנה רבות, גם מבחינת היחס ליהודים. כרוניקות בנות הזמן מספרות על יהודים בודדים שהמירו דתם לאסלאם בתקופה זו, אך נראה שבאופן כללי היה מצבם של היהודים טוב למדי, שכן יצירתם הספרותית הגיעה לשיאה בייחוד בתחום פרשנות המקרא והפילוסופיה ואין כל ידיעות על רדיפת יהודים. מן המקורות היהודיים אף עולה שהתקיים משא ומתן מדעי חופשי בין חכמי היהדות לחכמי האסלאם.