רג'וזה

רג'וזה

עיירה בצפון תימן, דרומית-מזרחית לצעדה, שהיתה בה קהילה יהודית. כיהודי צפון תימן האחרים נהנו ממעמד יותר איתן מזה של יהודי המרכז והדרום. סמוך לעלייה חיו בה כ-70 גברים. במקום לא היה בית דין וכשנתעוררו שאלות שונות פנו אל בית הדין בצנעא, מהלך חמישה ימים. מס החסות (הג'זיה) נגבה מפעם לפעם על ידי אחד מנכבדי הקהילה שמינה העאמל. יהודי הקהילה היו נגרים, פחחים, מתקני מחרשות וכלי חקלאות, צורפי כסף ונחושת, חייטים, סנדלרים, בורסקאים ונשקים.