קרקיר (תרא, בן-חרדל מצוי)

קרקיר (תרא, בן-חרדל מצוי)

מגיע לגובה 60 ס"מ. עליו וגבעוליו נאכלים וחריפים קמעה. זרעיו שימשו תחליף לפלפל החריף ועצרו מהם שמן.