הקרחי, סעדיה בן יוסף

הקרחי, סעדיה בן יוסף

מקובל. חי בצנעא במאה ה-16-17. מרבותיו של ר"י ונה, ואפשר שכמוהו חי בסביבות ד'מאר. ונה הביא מתורתו בסידור 'חידושין' ובספר 'רכב אלהים'. נראה שהוא אחי ר' שלום בן יוסף קרח בעל 'ספר סגולות'. חיבוריו: 'ספר היראה' (לא נשמר); 'קינה' (כתב יד).