קפאעי, עמרם בן שלמה

קפאעי, עמרם בן שלמה

חי ופעל במאה ה-15. תלמיד ר' דוד בן סעד. בשנת ה"ר (1440) לערך כתב ביאור פילוסופי על פתיחת הרמב"ם בהקדמתו לפירוש המשנה (מהדורת י' קאפח, קבץ על יד יב, ירושלים תשמ"ט). מרבה להביא מספרי הרמב"ם ומקורות פילוסופיים, כמקובל באסכולה המיימונית בתימן.