קליעת סלים (עזף)

קליעת סלים (עזף)

קליעת נצרים היתה מלאכה נפוצה בתימן ונמשכת אף בישראל. עבודת נשים שמוצריה כללו: מחצלות, מטאטאים, סלים, מגשים וכלי נצרים בצבעים שונים ובקישוטים מגוונים ששימשו ככלי הגשה ללחם, פיצוחים, צימוקים, פירות וירקות. לעתים קושטו הכלים ברצועות עור, בכפתורים או בצדפים כקישוט או כקמיעות.