קאפח, סעיד בן יוסף

קאפח, סעיד בן יוסף

פעל בקרית אלקאבל שבתימן במחצית השנייה במאה ה-19. תלמיד חכמים חריף ווכחן. נזכר כדמות דומיננטית במחלוקות הלכתיות חריפות בתימן לקראת סוף המאה ה-19. בתרנ"ה (1895) לערך עלה לירושלים לנהל משא ומתן הלכתי עם הראשון לציון ר' יעקב שאול אלישר בעניין מסוים (יש"א ברכה, 'מעשה אי"ש', ירושלים תרנ"ב, חלק אבן העזר, סימן יא). צורף אמן במלאכתו.