קאע אליהוד (בקעת היהודים)

קאע אליהוד (בקעת היהודים)

השם שניתן לשכונה היהודית בצנעא שהוקמה לאחר שוב היהודים מגלות מוזע. לאחר שלא ניתן להם לשוב אל שכונתם בין החומות בטענה שיש למנוע השפעתם השלילית על המוסלמים. הבתים בשכונה זו היו דלים לעומת בתי המוסלמים והבתים היהודיים בשכונה שבתוככי העיר. תופעה זו ידועה גם מערים אחרות בתימן, כגון רדאע וד'מאר. במקומות אחרים בתימן נקראה השכונה היהודית בשם "דאר אליהוד" או "חאפת אליהוד".