צעדה תימנית

צעדה תימנית

מושג שנתקבל בקרב היוצרים והמדריכים של ריקודי העם בישראל לנוסחת צעדים בסיסית ממסורת יהודי תימן, ששובצה בריקודי עם ישראליים וביצירות מחול לבימה. כיום מקובל המושג צעדה ביחס למספר דגמי יסוד השונים מעט זה מזה. הדגם היסודי מבוסס על ארבע ספירות: ו - רגל ימין פותחת לצד ימין, 2 - רגל שמאל דורכת במקום, 3 - רגל ימין משכלת לפני שמאל, 4 - רגל שמאל מורמת בכפיפה לפנים והיא הפותחת שמאלה לחזרה על הדגם בהיפוך כיוונים. רוב השינויים חלים בספירה הרביעית. בספירה השנייה ניתן לסכל לאחור במקום לדרוך במקום, ועוד שינויים אפשריים כהנה וכהנה. כל הצעדים מבוצעים בניעות ברכיים, כאשר מפרקי הרגליים מגיבים בגמישות לכל תנועה כהד.