צוריאל, יוסף

צוריאל, יוסף

עתונאי וסופר. נולד בצנעא, ב-1936. עלה ב-1949. שירת בנח"ל בשנים 1956-1959. בשנים 1963-1992 עבד כעיתונאי, תחילה בעיתון 'הבוקר' ולאחר מכן בעיתון 'מעריב'. עסק גם בכתיבה ספרותית. פירסם שני רומנים, שעניינם חיי היום-יום בתימן. הרומן הראשון, 'כלולות', עוסק בשלושה דורות החיים בצל חשדות ובמסכת יחסים סבוכה, בין אנשי עיר לאנשי כפר ואובדן השפיות של נערה הנישאת בעל כורחה למבוגר ממנה בהרבה שנים. הרומן השני 'קרעים', דן במשפחה פטריארכלית שענייני כבוד, קנאה ושנאה בה מעוררים תוקפנות בקרב הגברים והרגשת החמצה מתמדת בקרב הנשים.