צאלח, יחיא בן יהודה

צאלח, יחיא בן יהודה

צנעא, תקי"ד-תקצ"ד (1754-1834). פרנס הקהילה במחצית הראשונה של המאה ה-19 ופעל ללא לאות להקל מעל המקמצים את עול המלכות. היו לו קשרים טובים עם נשיאי שבט בכיל בצפון תימן ושימש להם כציר בצנעא למלא בקשותיהם ועסקי מסחרם.