צאלח, יוסף

צאלח, יוסף

חי בצנעא, 1695-1770. בנו של הדיין ר' צאלח ואבי מהרי"ץ. התפרנס ממסחר ומעסקי ממון אך מצבו לא היה שפיר. בנו מביא בשמו שבע הלכות ונראה שכתב חיבור כלשהו. לא היה לו כל תפקיד רשמי בחיי הקהילה אך זכה להערכה רבה.