ערוסי, דוד בן סעיד

ערוסי, דוד בן סעיד

נולד בצנעא בתחילת המאה ה-20. משכיל, חניך האסכולה שבהשפעת השלטון התורכי. עסק בצילום וניהל אורח חיים מודרני יחסי. בעקבות מעשה שהיה נאלץ לברוח מתימן למצרים, כנראה בתרע"ח (1918), עם שארית הצבא התורכי. אביו סעיד ערוסי.