עזרת אחים

עזרת אחים

ראשית האגודה בבית כנסת שהוקם ב-1930 לערך בצריף רעוע בפאתי כרם התימנים. בין מייסדיה: ר' שלום הררי, יחיאל חבשוש, מאיר לוי, דב מזרחי וחיים בדיחי. עם גידול העלייה מתימן התעוררו צרכים חדשים ופעילות האגודה הורחבה: סיוע לנזקקים מקרב העולים, זירוז עליית יתומים יהודים מתימן וקיום שיעורי ערב לנשים. ב-1955 נבנה בית עזרת אחים בסיוע תרומות והלוואות מבני העדה לאחר שהקמתו התעכבה בשל ניצול התרומות לצרכים דחוקים אחרים, בשל מחלוקת קשה על התפילה בין חסידי הנוסח השאמי, הבלדי והדרדעי, ובשל מאבק על הזהות המפלגתית. בסופו של דבר התקבלה הצעת היושב ראש הנבחר חבשוש לנקוט גישה ניטרלית מבחינה מפלגתית ושחברי האגודה יבחרו בנוסח תפילה איש איש כחפצו. בשנים האחרונות פסקה כמעט פעילות עזרת אחים, ורק לאחרונה נעשים מאמצים לחידושה בסיוע גורמים ציבוריים נוספים.