העדני, מהלל

העדני, מהלל

1883-1950. נולד בעדן ונפטר בתל אביב. שמו המקורי מהלא יעקב בן שלום. מטובי בניה של קהילת עדן. איש תעשייה ומלאכה (בעלים של בתי חרושת לסיגריות וקרח). פעיל ציבור מרכזי בקהילתו, מראשי המסייעים באמונה ליהודים מתימן שנהרו במשך השנים לעדן בדרכם ארצה. סופר מחונן ואיש הגות פורה. עלה ארצה ב-1930, התיישב בתל אביב והיה אחד ממייסדיה הראשונים של התעשייה הזעירה. בנו בכורו משבעת ילדיו נפל חלל במלחמת העולם השנייה. ספרו הראשון 'אור החוזר' (פירוש על קהלת) יצא לאור בשנת ת"ש. החלק הראשון מספרו המונומנטלי 'בין עדן ותימן' יצא לאור בתש"ז וחלקים ב-ג יצאו לאור בשנות התשעים. בספר מתוארת קהילת יהודי עדן על אורחות חייה, מנהיגותה, יחסיה עם השליטים הבריטים והתושבים הערבים וכו'. כתוב בסגנון מדרשי רהוט ושוטף. כמו כן כתב פירוש לרבים מספרי המקרא ולאחרונה ראו אור הפירושים על משלי, שיר השירים ואיוב.