עדאקי, יחיאל

עדאקי, יחיאל

נולד במנאכ'ה ב-1903 ונפטר בתל אביב ב-1980. ב-1906 הגיע עם משפחתו לצנעא ושם למד מפי ר' חיים קרח ור' שלום קרח. משנפטר אביו בהיותו בן תשע שנים החל לעבוד בצורפות ובלילות למד גמרא עם ר' אברהם בדיחי. ב-1920 החל בנדודיו: עדן, ג'יבוטי, אתיופיה ומצרים, וב-1927 התיישב בירושלים. כבר בצעירותו הצטיין בזמרה, ומגיל 13 היה מופיע בשירה בחתונות. זמן קצר לאחר עלייתו לארץ החל בהפצת שירי תימן וארגן מקהלה של הסתדרות "בני שלום" בירושלים. ב-1929 עבר לתל אביב וארגן מקהלות בעזרת אחים, בשכונת התקווה, בבית ברנר ובבית ספר קלישר. הוא לימד את ברכה צפירה משירי תימן. משנוסדה תחנת הרדיו "קול ירושלים" ב-1936 היתה לו תכנית קבועה של קריאה בפרשת השבוע ושירה משירי תימן. באותן שנים שיתף פעולה עם המוסיקאי מנשה רבינא שרשם מפיו תווים של שירי תימן (נדפסו בקובץ 'מתימן לציון' בעריכת י' ישעיהו וש' גרידי, תל אביב תרצ"ח). משיתוף זה נוצר השיר הנפוץ לט"ו בשבט "כי תבואו אל הארץ", הבנוי על לחן תימני. הותיר אחריו תלמידים רבים ותקליטים של שירתו. קובץ מהקלטותיו נרשם בתווים בספר 'מאוצר נעימות יהודי תימן' (ערך אורי שרביט, ירושלים תשמ"א).