נשואי יתומים

נשואי יתומים

בדורות האחרונים היה גיל הנישואין בתימן 16-19 לגברים ו-12-15 לנשים. בשל גזרת היתומים נוצרה סכנה שיתומים משני הוריהם יאוסלמו בתוקף החוק, וכדי לעקוף גזרה קשה זו השיאום גם בטרם הגיעו לבגרות משום שמעת שנישאו נחשבו כבוגרים העומדים ברשות עצמם וגזרת היתומים אינה חלה עליהם.