נקף

נקף

מנהג שנועד לתבוע את עלבון האשה הנשואה שגרם לה אדם ממשפחת בעלה. המנהג ידוע מן הרמה התחתונה של תימן ואפשר שמקורו במנהג (ערף) של החברה השבטית התימנית. כמה אמצעים ננקטו כדי לשמור על כבוד האשה שעברה מרשות אביה לרשות בעלה, כגון גובה המוהר וביקורים בחגים. אם נודע כי כבודה נפגע תערוך משפחת הכלה את הנ': פנייה אל השיך' המקומי לפסוק בעניין כאשר התהליך כולו מחייב אירוח מספר גדול של אנשים משני הצדדים, דבר העשוי לרושש את הבעל הנתבע, ומתוך כך יימנע מלפגוע בכבוד אשתו.