נקאש, יוסף בן שלום

נקאש, יוסף בן שלום

צנעא, תצ"ח-תקע"ח (1738-1818). עם פטירת ר' אברהם צאלח בתקס"ט (1809) נתמנה לדיין עם ר' יוסף קארה ור' אברהם מנזלי עד פטירתו. חתום על תשובות בית דין צנעא ותקנותיו.