נענעה (נענעה חריפה, מנתה)

נענעה (נענעה חריפה, מנתה)

צמח רב-שנתי. עליו נאכלים חי בתיבול בארוחה.