ניני, יהודה

ניני, יהודה

נולד בישראל ב-1930. השלים לימודיו האקדמיים באוניברסיטה העברית ובאוניברסיטת תל אביב. מבכירי החוקרים של יהדות תימן. שימש כפרופסור באוניברסיטת ת"א ועמד בראש בית הספר למדעי היהדות בה. פרסם מחקרים שונים ובכללם: 'תימן וציון' (ירושלים תשמ"ב), על יהודי תימן במאה ה-19 ועליותיהם הראשונות; 'ההיית או חלמתי חלום?' (ת"א 1995), על תימני כנרת. כן הכין לפרסום חלק גדול מפנקס בית הדין בצנעא (מסודה).