נחלת צבי

נחלת צבי

שכונה במרכז ירושלים בסמוך לשכונת מאה שערים. השכונה קרויה על שם הברון משה הירש (בגרמנית: צבי), הראשונה שהוקמה ביזמת העולים עצמם. נוסדה ב-1894 כדי לסייע בפתרון מצוקת הדיור של עולי תימן בעיר (השווה: כפר השילוח ומשכנות). כ-30 משפחות עולי תימן ייסדו אגודה לבניית שכונה בכספים שהברון הירש העמיד לרשותן כהלוואה באמצעות חברת כי"ח. הקרקע נרכשה בתרמ"ט (1889). בשכונה התגוררו רוב רבני הקהילה התימנית בעיר והוקמו בה בתי כנסת רבים (רובם בלדי) והיא נעשתה מרכז חיי הקהילה. אופייה התימני נחלש בדור האחרון.