נחום, יחיא

נחום, יחיא

שגאדרה שבתימן, תר"מ (1880)-ת"א תשכ"ג (1963). שליח בי"ד צנעא לבדיקת השוחטים בכפרים. עלה ארצה בתרצ"ו (1936) ונתמנה לרב שכונה בתל אביב עד פטירתו.