נחום, יהודה לוי

נחום, יהודה לוי

נולד בצנעא ב-1915, ונפטר בחולון ב-1999. עלה ארצה ב-1929. נודע בזכות מפעלו המיוחד לחשיפת גנזי תימן. לפרנסתו עבד כמנקר בשר אולם לבו נמשך לחקר כתבי היד של יהודי תימן שהפך להיות אהבת חייו. חלק גדול מכתבי היד גילה בכריכות ספרים שבאו מתימן, לפי שיהודי תימן נהגו להתקין כריכות לספרים מדפי ספרים בלויים שהודבקו זה לזה. נ' פירק כריכות כאלה ולא פעם מצא בהן כתבי יד יקרי ערך. במשך יותר מ-50 שנה עסק באיסוף כתבי יד תימניים, פענוחם והוצאתם לאור. פרסם עשרה ספרים, כולם ספרי תעודה המבוססים על כתב היד שגילה. גם חוקרים רבים ביססו מחקריהם על תעודות שבמפעלו. במפעל מאות כתבי יד שלמים וחסרים, ואלפי דפים כתובי יד, כולם מתימן, בנושאים שונים: מקרא (ביניהם קדומים ביותר), פירושים למקרא, משנה ותלמוד, מדרש, בענייני הלכה, פיוט ושירה ותעודות שונות מתולדות יהודי תימן.