נורית

נורית

נוסד כיישוב חקלאי ב-1950 על ידי עולי תימן בעמק יזרעאל המזרחי. ניטש והפך לבסיס גדנ"ע.