נוסח

נוסח

תפיסת מושג ההלכה במנהג תימן מתאפיין בראש ובראשונה בדיוק לשון, כלומר נוסח כתב-יד של החיבורים ההלכתיים ובעיקר חיבורי הרמב"ם. בחיבורי קדמוני חכמי תימן, כגון הפירוש על הרי"ף למסכת חולין ומדרש הגדול לר' דוד עדני, נשמרו לשונות ופסקים משל הגאונים שאינם מצויים במקורות אחרים או שנשמרו בהם בנוסח משובש. כהי"י של המקרא, המשנה, התלמוד, המדרשים, ספרות הגאונים וחיבורי הרמב"ם שנעתקו בתימן נודעים בנוסחם המהימן. הרמב"ם מעיד שלבלרים מתימן קנו שלש נוסחות (=העתקים) מספרו ההלכתי 'משנה תורה', "ונתנו נוסחא בכל גבול וגבול" (קובץ תשובות הרמב"ם ואגרותיו, ליפסיא תרי"ט, דף מד,א).