נוי, דב

נוי, דב

פרופסור באוניברסיטה העברית. ממניחי היסוד למחקר הפולקלור של קהילות ישראל ומייסד ארכיון הסיפור העממי בישראל (אסע"י). העמיד תלמידים הרבה שהמשיכו בתחום זה. תמך ביוצרים ובחוקרים שעסקו ביהדות תימן ועודד אותם וכן פרסם בעצמו מחקרים רבים על סיפורי העם של יהודי תימן.