משרקי, חיים בן שלמה

משרקי, חיים בן שלמה

צנעא, תרל"ו-תש"ו (1876-1946). תלמיד חכמים ומקובל. עסק גם ברפואה. ממנהיגי בית הכנסת בית אלאוסטא. בתרפ"ט (1929) נתמנה גזבר של קופת ההקדש עד פטירתו. לאחר פטירת ר' יחיא יצחק הלוי (תרצ"ב/1932) נבחר עם עמיתו ר' עמרם קרח לשמש כעוזרי ר' יחיא אביץ'. נודע באורך רוחו בייחוד לצורך הרגעת המקמצים.