המשרד הארץ-ישראלי

המשרד הארץ-ישראלי

משרד שפעל ביפו בראשית המאה ה-20 מטעם הארגון הציוני לחיזוק היישוב היהודי בא"י בראשות ארתור רופין. מטעם משרד זה נשלח שמואל יבנאלי לתימן ב-1911 להביא יהודים שיוכלו להתחרות בפועל הערבי בחקלאות, דבר שהעולים ממזרח אירופה לא יכלו לעמוד בו. לעולי תימן בשנות ה-20 וה-30 היו תלונות קשות ומוצדקות על המשרד על אפליה קשה שנקט נגדם לעומת היחס שגילה כלפי המתיישבים ממזרח אירופה בהקצאת משאבים כגון בתי מגורים, קרקע חקלאית ומים.