משכנות

משכנות

שכונה עירונית בירושלים בתוך שכונת משכנות ישראל שבמרכז ירושלים דרומית-מזרחית למחנה יהודה. נבנתה בתרמ"ה (1885) על ידי נדיבים מאנגליה על רקע חילוקי דעות בקרב העדה התימנית בירושלים והתנגדות להתיישבות בכפו השילוח בגלל ריחוקו מן העיר. השכונה ידועה גם בשם "הגורל" מכיוון שמדי שנה הפילו גורל בקרב עולי תימן מי יקבל אחד מ-13 הבתים שבה בשנה הקרובה. במקום קיימים שני בתי כנסת (בלדי ושאמי).