מרים בת יהודה

מרים בת יהודה

ילידת עדן 1924. רכשה השכלה תורנית מאביה החכם יהודה שלום ואחר כך השכלה כללית וציונית מן המורות חנה וינברג ואהובה חיותמן שנשלחו מארץ ישראל ללמד בבית הספר "סוכת שלום" בעדן. עוד בנערותה החלה לעסוק בחינוך לבנות ובפעילות הציונית בעדן והפכה להיות אחת הדמויות המרכזיות בתחומים אלו. הקנתה לתלמידותיה את הדיבור העברי הארץ ישראלי. נשאה בעול החינוך עד עלייתה ארצה ב-1965.