מסיונרים נוצריים

מסיונרים נוצריים

במהלך המאה ה-19 שלחה "האגודה להפצת הנצרות בקרב היהודים" (Association for Promoting Christianity among the Jews) שמרכזה בלונדון לפחות ארבעה שליחים לתימן במטרה לנצר את יהודי תימן הנדכאים: יוסף וולף, יוסף שמואל, הנרי אהרן שטרן והאיג (שלושת הראשונים היו יהודים במוצאם). שליחויות אלו נועדו לכישלון מוחלט, אף שכמה מן המיסיונרים דיווחו על הצלחה מרובה במלאכתם. יהודי תימן התמימים, שלא העלו על דעתם מה היא מטרת המיסיונרים הדוברים עברית וקרובים אצל המקורות היהודיים, קיבלום בסבר פנים יפות, אך הסתייגו מהם מיד לאחר שהתבררה להם כוונתם האמתית. פעילות מיסיונרית, אף היא ללא כל הצלחה, נעשתה בקרב עולי תימן הראשונים בירושלים. על אף האמור לעיל, נודעת חשיבות רבה לדיווחיהם של המיסיונרים בדמות כתבות עיתונאיות וספרי זכרונות לידיעותינו על יהודי תימן במאה ה-19.