מסג'ד אלג'לא

מסג'ד אלג'לא

עם גירוש היהודים מצנעא במהלך גלות מוזע ב-1679 נסגר בית הכנסת היהודי שהיה בין החומות, שם התגוררו היהודים עד אז ונודע בשם "מדרש החכמים" ובערבית "כניס אלעלמא". לאחר זמן הוסב למסגד הקיים עד היום ונודע בשם "מסג'ד אלג'לא" (מסגד הגלות). סיפור העניין הובא בבתי שיר חרוזים שנחרתו על קיר המסגד. על פי המסורת טמנו הגולים בכוך שבבית הכנסת רבים מספריהם ומפנקסי הקהילה שלא יכלו לשאתם בגלותם ועל פי השמועה נגלתה גניזה זו לאחרונה בעת שיפוץ המסגד ורישומם נמסר לחוקרים גרמנים השוהים בצנעא.