מנזלי, אהרן בן שלם

מנזלי, אהרן בן שלם

פעל בצנעא במחצית השנייה של המאה ה-18. תלמיד חכם ומשורר. כנראה אבי ר' אברהם מנזלי.