מנזלי, אברהם בן אהרן

מנזלי, אברהם בן אהרן

חי ופעל בצנעא בשנים 1752-1827. דיין מ-1809 עד פטירתו לצד הראב"ד יוסף קארה ור' יוסף נקאש. התפרנס מהעתקת ספרים. גם אחיו ר' דוד היה סופר. בפולמוס על ברכת המוציא בהסיבת רבים תמך בר"י קארה לשמור על המסורת הקדומה כפי שפסק מהרי"ץ.