מנזלי, יוסף בן דוד

מנזלי, יוסף בן דוד

צנעא, תקס"ד-תרנ"ט (1804-1899). דיין בבית דינו של ר' שלמה קארה החל בתרי"ט (1859) ובמשרה זו כיהן 40 שנה. רב ומורה צדק בבית הכנסת בית סיאני. עניו ושפל רוח ומחמיר על עצמו. תשובה אחת שלו הדפיס ר"י קאפח (כתבים ב, עמ' 901). חתום על פסקי דין ותקנות למכביר.