מנג' (דטורה)

מנג' (דטורה)

בן-שיח חד-שנתי. בעליו הכתושים שהונחו על הגוף השתמשו כדי לרפא את מחלת השושנה המדבקת ("חומרה").