מכתב

מכתב

בית הספר המודרני שהקים ר' יחיא קאפח בחסות השלטון התורכי בתימן, לאחר שהמגעים עם חברת כי"ח בעניין זה לא העלו דבר. כמנהל בית הספר שימש בנו ר' דוד קאפח ולימדו בו שפות זרות ולימודי חול. בית הספר נוסד ב-1909 אך נסגר לאחר חמש שנים בערך בעקבות התנגדות עזה של יריבי ר"י קאפח בהנהגת הקהילה בראשות החכם באשי ר' יחיא יצחק הלוי וחזרת האמאם יחיא לשלטון בענייני פנים בתימן. לימים היוו תלמידי המכתב את שכבת המשכילים בקהילת צנעא. תיאור מפורט של תולדות המכתב מצוי בהקדמת ר"י קאפח לספרו 'מלחמות השם' (ירושלים תרצ"א).