מכון שלום לשבטי ישורון

מכון שלום לשבטי ישורון

הוקם ב-1978 על ידי ר' שלום גמליאל בירושלים והוא מנהלו עד היום. מטרותיו: מחקר תורני, היסטורי ותרבותי של קהילות היהודים בתימן ולהפיץ מורשתם בקרב בני תימן ובקרב עם ישראל. תחומי פעילותו: הוצאה לאור של ספרים, תיעוד והנצחה, קיום כנסים, לימוד חזנות ולימוד אומנויות בידי הנשים. עד היום פרסם המכון כ-25 ספרים, רובם ככולם של מנהל המכון. עיקר המחקר במכון מתבסס על אוסף גדול של מסמכים שהביא עמו הרב גמליאל מתימן, כולל מסמכים רבים של מוסדות השלטון והמשפט, המתעדים את חיי היהודים מבחינות שונות.